ارده شیره انگور (1 کیلوگرم)

بروجرد

ارده شیره سنتی به صورت کاملا بهداشتی در ظروف 450 الی 500 گرمی و 900 گرمی الی 1 کیلوگرمی

ارسال به صورت عمده برای فروشگاهها و همکاران

32,000 تومان