ارده شکری سنتی (500 گرمی)

بروجرد

تهیه شده از: ارده خام و شکر

قابل عرضه به صورت ظرف 1 کیلوگرمی برای منزل و دیس های 4 و 7 کیلوگرمی برای فروشگاهها

16,000 تومان