حلوا مغزی (200 گرمی)

بروجرد

این محصول شیره سفت شده است و بسیار خوش خوراک و مغزی میباشد که جایگزین مناسبی برای قند در کنار چای خواهد بود.

3,000 تومان