شکر پنیر کاکائویی(نقل قوه ای) (200 گرمی)

بروجرد

ترکیبات: شکر و کاکائو

بسته بندی 200 گرمی، 500 گرمی و کیسه نایلونی 5 کیلوگرمی

3,000 تومان