شکر پنیر گل محمدی (نقل با تکه های طبیعی گل) (200 گرمی)

بروجرد

ترکیبات: شکر و تکه های گل محمدی
بسته بندی 200 گرمی، 500 گرمی و کیسه نایلونی 5 کیلوگرمی

3,000 تومان