کشک خشک (نیم کیلویی)

بروجرد

این کشک از نوع اعلا هست که با شیر گوسفند تهیه شده است

22,500 تومان

21,375 تومان 5 % تخفیف