شکر پنیر دارچینی ( نقل قهوه ای) (200 گرمی)

بروجرد

ترکیبات: شکر و دارچین

بسته بندی 200 گرمی، 500 گرمی و کیسه نایلونی 5 کیلو

3,000 تومان